Lamborghini og Susanne

Batman (Nimo Bo) og Matilde

Anna Maria

Batman (Nimo Bo) og Matilde

Miss Costa og Emilie

El Sid og Maja

Lucero Valiente og Anna Maria

El Sid og Maja

Lamborghini og Susanne

Sjasmin og Anna Maria

Pilgrim Biri og Tina

Batman (Nimo Bo) og Matilde